Korkuteli Masaj Erke

Korkuteli masaj Hasta veya yorgun organlara uygulanan masaj tekniği yani yeniden eski işleyişine dönebilmesi için organizmanın üzerine yapılan sistemli ve belirli mekanik enerji ile derin anatomik, fizyolojik, fonksiyonel yüksek etki meydana getiren manipülasyonlar toplumudur. İlk var olan insan acıyan ve ağrı olan yerini ovmakla acı ve ağrının geçtiğini anladığı zamandan beri masaj uygulanagelmektedir.

Bu sırada insan ile beraber var olduğuna inanılan romatizma gibi rahatsızlıklarda bu uygulamaların etkisi ağrıları azaltan aktif ve pasif müdahalelerle hastalığı yatıştırıcı etkisini anlaması ile ayrı bir önem taşımaktadır. Özellikle mafsal romatizması gibi rahatsızlıklarda gerek doktorlar gerek ortopedist ve cerrahlar; bütün medikamentöz ve cerrahi uygulamaların üstünde uygulamaların müspet tesirini kabul etmişlerdir.

Korkuteli mutlu son hamam

İyi bir masaj sonrasında ciltte meydana gelen hararet artışını nasıl bir termometre ile belirlemek mümkün ise, yine uygulamayı müteakip iyi bir cilt hyperemisini müşahede etmek ve fiziksel olarak ispat etmekte Epinger’in görüşüne göre mümkündür. Ayrıca lenfa sisteminde Zadowski’nin görüşüne göre cildin altında %16 ile %59’luk bir sirkülasyon artması belirlenmiştir. Mosengeil uygulamanın müspet etkisini ispat için ada tavşanın da bulunan mafsallara Çin mürekkebi enjekte etmiştir.